Strona głowna » Dębica » Emerytowani strażacy obradowali

Emerytowani strażacy obradowali

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Dębicy odbyło się 4 lutego br. W programie spotkania znalazła się m.in. informacja z działań zarządu, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi za okres sprawozdawczy i przeprowadzono wybory nowych władz.

Wybory okazały się tylko formalnością, do władz koła wybrano ponownie te same osoby. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: st. bryg. Roman Petrykowski, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Cyrek, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP,  druh Władysław Radzik, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP,  ks. Józef Jasiurkowski, Kapelan Powiatowy OSP oraz st. bryg. Wojciech Buszek, komendant powiatowy PSP Dębicy. Po wyborach komendant Buszek przedstawił zebranym informację z działalności PSP w Dębicy w minionym roku.