Strona głowna » Dębica » Ekosystem więzienny w Nagawczynie

Ekosystem więzienny w Nagawczynie

Więźniowie z Zakładu Karnego w Dębicy uporządkowali rów melioracyjny w Nagawczynie. W ramach zadania zostały wycięte zakrzaczenia oraz  udrożniony przepływ. Dzięki współpracy Zakładu Karnego w Dębicy oraz gminy Dębica udało się w bieżącym roku uprzątnąć miejsca pamięci: Górę Śmierci i Cmentarz Radziecki w Pustkowie-Osiedlu, a także wykarczować i udrożnić dwa rowy melioracyjne w Zawadzie i Nagawczynie. Wspólne działania według dyrekcji Zakładu Karnego, jak i władz samorządu, przynoszą korzyści, zarówno dla skazanych, którzy resocjalizują się przez pracę poza więziennym murem, jak również dla mieszkańców gminy Dębica.