Strona głowna » Dębica » Efektem dyskusji ma być strategia

Efektem dyskusji ma być strategia

Kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk ziemi dębickiej wzięło udział w drugim etapie konsultacji, które pomogą sformułować wizję rozwoju powiatu. Spotkanie odbyło się 25 września br. w Starostwie Powiatowym. Obejmowało warsztaty z liderami lokalnych społeczności, przedsiębiorcami, radnymi, wójtami oraz burmistrzami.

Konsultacje stanowią integralną część prac nad sporządzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022. Kluczową intencją tego przedsięwzięcia jest wyznaczenie celów strategicznych, a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach funkcjonowania powiatu.

Strategia musi uwzględniać specyfikę i potrzeby każdej gminy w naszym powiecie, dlatego też sporządzenie dokumentu poprzedzają rozmowy z mieszkańcami, samorządowcami oraz ludźmi biznesu – wyjaśnia wicestarosta Mateusz Pasek. Strategia będzie gotowa w bieżącym roku. Jej założenia mają być spójne z Unijną Strategią Wzrostu „Europa 2020” oraz Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2020. Spotkania konsultacyjne poprowadzili specjaliści z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – dr Michał Kudłacz oraz dr Marek Ćwiklicki. Przedstawili oni dotychczasowe efekty swojej pracy z uwzględnieniem wniosków, jakie pojawiły się podczas poprzednich warsztatów w lipcu br. Prowadzący zachęcali zebranych do dyskusji i notowali ich spostrzeżenia.