Strona głowna » Pilzno » Dzieje Pilzna w drugim tomie

Dzieje Pilzna w drugim tomie

W połowie grudnia ukaże się drugi tom „Dziejów miasta Pilzna”. Znalazły się w nim opracowania przygotowane na październikową sesję z okazji obchodów 660-lecia lokacji Pilzna, a nad redakcją całości, tak jak w przypadku pierwszego tomu, czuwał ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek.

Miłośnicy historii Pilzna będą mogli zapoznać się w nim z tekstami Eligiusza Dworaczyńskiego („Badania archeologiczne reliktów ratusza w Pilźnie”), Jolanty M. Marszalskiej („Historyczny księgozbiór dawnej biblioteki parafialnej w Pilźnie. Zarys dziejów i stan obecny”), Piotra Wiszniewskiego („Szlachta pilzneńska w dobie upadku Rzeczypospolitej 1772-1795. Wstęp do badań”), ks. Bogdana Stanaszka („CK Urząd Powiatowy w Pilźnie 1855-1914. Terytorium, obsada personalna”) czy Krzysztofa Haptasia („Powiat pilzneński i jego mieszkańcy w latach I wojny światowej w świetle informacji zawartych na łamach tygodnika ludowego „Piast””).

Wydanie drugiego tomu „Dziejów miasta Pilzna” możliwe stało się dzięki staraniom członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Dofinansowanie na wydanie tej publikacji uzyskali oni z dotacji przyznanej z funduszy konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nadzorowany jest on przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

FOT. URZĄD MIEJSKI W PILŹNIE