Strona głowna » Dębica » Dzieci zgłaszały wnioski do władz miasta

Dzieci zgłaszały wnioski do władz miasta

W sali sesyjnej dębickiego magistratu obradowała Dziecięca Rada Miejska. Liczące blisko 40 osób gremium przez ponad godzinę zgłaszało wnioski dotyczące funkcjonowania miasta.

Podczas trwających ponad godzinę obrad Dziecięcej Rady Miejskiej jej uczestnicy, dzieci biorące udział w półkolonii organizowanej przez Osiedlowy Klub Emka składali wnioski dotyczące m.in. zwiększenia ilości ścieżek rowerowych, remontu Domu Kultury Śnieżka, budowy nowych chodników i obiektów sportowych oraz instalacji wind dla niepełnosprawnych w blokach. Dzieci zgłaszały także wnioski dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych oraz zwiększenia ilości wycieczek szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.
Na zakończenie pobytu w dębickim magistracie wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki od burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, a 11 letnia Julia w imieniu wszystkich dzieci podziękowała burmistrzowi Mariuszowi Szewczykowi za fundusze przekazane dla Osiedlowego Klubu „Emka” na organizację letniego wypoczynku dzieci.

W obradach młodych dębiczan uczestniczyli, tym razem zasiadając na widowni burmistrz Mariusz Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Szczepan Mroczek, radni miejscy: Marta Czekaj, Piotr Michoń, Joanna Ożóg oraz wychowawcy z Osiedlowego Klubu Kultury Emka.