Strona głowna » Dębica » Dyskutowali o transporcie publicznym

Dyskutowali o transporcie publicznym

W Urzędzie Miejskim w Dębicy 21 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich samorządów z powiatu dębickiego oraz przedstawicieli firmy Monis. Głównym tematem spotkania była kwestia organizacji transportu publicznego na terenie powiatu dębickiego.

Zgodnie z nowymi regulacjami za dwa lata, od 2017 roku powiaty przejmą obowiązek organizacji transportu publicznego. Mielec i Rzeszów już wprowadzają w życie te zadania, natomiast powiat dębicki jak mówi zastępca starosty Mateusz Pasek dopiero organizuje te struktury.

– Szkoda, że nasi poprzednicy nie pomyśleli o tym wcześniej, bo dziś mamy naprawdę bardzo mało czasu aby to przygotować i wprowadzić w życie – mówi wicestarosta Pasek.

Od 2017 roku na Starostwie Powiatowym ciążył będzie obowiązek zorganizowania komunikacji pomiędzy gminami. Dziś w wielu przypadkach to kuleje i nie brak w powiecie miejscowości, do których autobusy nie dojeżdżają.

Od strony technicznej będzie to wyglądało tak, że powiat ogłaszał będzie przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych i z grona działających na rynku firm zostanie wyłoniona firma spełniająca wszystkie postawione warunki.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim miało poznać oczekiwania wszystkich samorządów i określenie warunków koniecznych dla dobrej współpracy przy organizacji transportu publicznego. W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła, zastępca starosty Mateusz Pasek, burmistrz Pilzna Ewa Gołębiewska, zastępca burmistrza Dębicy Jarosław Śliwa, wójt gminy Żyraków Marek Rączka, zastępca wójta gminy Jodłowa Dorota Krzyżak, zastępca wójta gminy Czarna Bogusław Majka, zastępca burmistrza Brzostku Jan Łazowski, Aleksander Reguła z Wydziału Infrastruktury Technicznej Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Dębica oraz przedstawiciele firmy Monis Anna i Gustaw Fediów.