Home » Dębica » Dyskutowali o bezpieczeństwie na stadionach

Dyskutowali o bezpieczeństwie na stadionach

W Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy odbyło się 2 marca br. spotkanie z władzami miasta oraz przedstawicielami lokalnych klubów piłkarskich. Głównym tematem było bezpieczeństwo na imprezach sportowych.

W spotkaniu w roli gospodarzy uczestniczyli podinsp. Janusz Natkaniec, pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy oraz kom. Andrzej Dragan, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy. Z ramienia dębickiej policji obecni byli również naczelnicy wydziałów prewencji oraz kryminalnego z policjantami zajmującymi się problematyką pseudokibiców. Wśród gości w dyskusji uczestniczyli Andrzej Reguła, starosta powiatu dębickiego, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Roman Rogowski, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego oraz  prezesi klubów Jan Skowroński, Grzegorz Krycki oraz Roman Maciejowski.

Głównym tematem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizowanych imprez sportowych na terenie powiatu dębickiego. Omawiano sposoby i metody zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym na obiektach sportowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz miasta zobowiązali się do lepszej współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w zbliżających się planowanych imprezach sportowych.