Strona głowna » Dębica » Rusza Drużyna Dębickich Serc

Rusza Drużyna Dębickich Serc

Hufiec ZHP Dębica im. Dębickich Szarych Szeregów organizuje w bieżacym roku akcję charytatywną „Drużyna Dębickich Serc”, która ma przynieść pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom i jest kontynuacją dotychczasowego zaangażowania dębickich harcerzy w Szlachetną Paczkę.

– Hufiec ZHP Dębica był głównym organizatorem Szlachetnej Paczki na naszym terenie w latach 2012-2013 r. – mówi hm. Mateusz Cebula, komendant hufca – Obecnie organizujemy akcję oddolną, dedykowaną dębiczanom. W Szlachetnej Paczce przez dwa lata zaangażowaliśmy 60 wolontariuszy, którzy włączyli 1600 darczyńców do pomocy 92 rodzinom (380 osobom). Wartość udzielonej pomocy to ok. 150000 zł. Chcemy to kontynuować – tym razem koncentrując się lokalnie – i wierzymy, że w naszym mieście znajdą się osoby, które po raz kolejny pokażą, że w Dębicy jest wiele otwartych serc.

Akcja będzie polegać na przygotowaniu paczek świątecznych dla potrzebujących dębiczan. Paczki będą przygotowywać darczyńcy – pojedyncze osoby, grupy ludzi, firmy i inne podmioty, na podstawie zdepersonalizowanych opisów potrzebujących rodzin i ich potrzeb zamieszczonych na stronie internetowej www.debica.zhp.pl w listopadzie. Dary dostarczą wolontariusze w okresie przedświątecznym. Rodziny i osoby potrzebujące będą kwalifikowane do udziału w akcji na podstawie wywiadów prowadzonych przez wolontariuszy w rodzinach wskazanych przez instytucje na co dzień wspierające potrzebujących.

Obecnie rekrutowani są wolontariusze – mogą nimi zostać osoby od 16 roku życia, które dysponują wolnym czasem na potrzeby spotkania z potrzebującymi rodzinami, a następnie pośredniczenia w kontaktach z darczyńcą i przekazania paczek zakwalifikowanym osobom. Zainteresowani zaangażowaniem w akcję mogą zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.debica.zhp.pl. Jednocześnie gromadzone są informacje o potrzebujących – rodzinach wielodzietnych, osobach starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Jeśli ktoś chce wskazać potrzebującą rodzinę, to proszony jest o kontakt mailowy pod adresem debica@zhp.pl.

Akcja została objęta patronatem honorowym burmistrza Dębicy i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy. Głównym organizatorem jest Hufiec ZHP Dębica, a partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Alternatywa”.