Strona głowna » Dębica » Drogowe abecadło dla dzieci

Drogowe abecadło dla dzieci

Zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli nauczania początkowego przygotowały Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pakiety zawierają między innymi scenariusze do prowadzenia lekcji, gry oraz kolorowanki poświęcone bezpieczeństwu drogowemu.

Drogowe Abecadło Goodyeara” to akcja edukacyjna, która ma wspierać szkoły i nauczycieli w działaniach, podnoszących bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej T.C. Dębica S.A. przekazała na ręce dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkoli w Dębicy scenariusze zajęć oraz inne materiały poświęcone bezpieczeństwu na drodze, dedykowane dzieciom z klas I – III oraz oddziałów zerowych. Materiały te mają pomóc nauczycielom w urozmaiceniu zajęć z wiedzy o ruchu drogowym, które są w podstawie programowej. Mają być także źródłem inspiracji dla własnych, autorskich pomysłów na lekcje dotyczące bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego dla nauczycieli. Scenariusze nie tworzą zwartego cyklu. Nauczyciel może wybrać z nich poszczególne elementy lub zrealizować je na lekcjach w całości.

– „Drogowe Abecadło Goodyeara” uwzględnia treści z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz sprawnego poruszania się po mieście – powiedziała Sylwia Żmijewska-Kwiręg, Dyrektorka zespołu programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. – Dzięki zawartym w nim treściom dzieci nie tylko poznają znaki drogowe, czy zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze, ale także m.in. po ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, dodawanie, odejmowanie, czy mnożenie. Rozwiną także myślenie abstrakcyjne, oraz nauczą się pracy w zespole.

Materiały zostały opracowane przez autorów i ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej – niezależnej instytucji edukacyjnej, która od ponad 20 lat wspiera szkoły i nauczycieli, działa na rzecz poprawy jakości systemu oświaty, upowszechniania wiedzy obywatelskiej, promowania postaw niezbędnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

– Edukacja drogowa, którą proponujemy w przygotowanych materiałach, to edukacja zintegrowana, obejmująca m.in. takie obszary jak: matematyka, topografia, nauczanie przez eksperymenty, plastyka itp. – dodaje Sylwia Żmijewska-Kwiręg. – Dzięki realizowanym zadaniom uczniowie uświadamiają sobie m.in. konieczność stosowania się do zasad poruszania się na drogach, wdrażają umiejętność przechodzenia przez jezdnię, rozwijają spostrzegawczość, rozpoznają sygnalizację świetlną oraz kształtują umiejętności przewidywania niebezpieczeństw.

W scenariuszu i kartach zadań „Bezpieczna droga” („Na rowerze czy na nogach – niech bezpieczna będzie droga”), uczniowie ćwiczą bezpieczne zachowania na drodze, poznają kody informacyjne znaków drogowych oraz sygnalizatorów poprzez zadania i ćwiczenia
w terenie. Dzieci pracują indywidualnie i grupowo, obserwują zachowanie pieszych, oceniają ich bezpieczeństwo i nieprawidłowe zachowania. Scenariusz wykorzystuje również zabawy ruchowe w celu rozpoznawania znaków drogowych. Dzięki dołączonej do scenariusza kolorowance dzieci mogą ćwiczyć spostrzegawczość. Materiał ten zalecany jest do wykorzystania w klasach pierwszych i oddziałach zerowych.

W scenariuszu „Bezpieczne miasto” uczniowie poznają oraz rozróżniają figury geometryczne, uczą się określać najkrótszą drogę z jednego odcinka do drugiego.
Na podstawie porównywania ofert wybranych produktów, dzieci wyliczają najkorzystniejsze ceny. Jako dodatkowe zadanie uczniowie robią grę planszową, wykorzystując poznane figury i akcesoria rowerowe. Dodatkowe karty zadań mogą być wykorzystane w klasach I-III.

W scenariuszu „Sprawne zmysły” („Kto ma sprawne uszy, oczy – ten po drogach śmiało kroczy”, uczniowie sprawdzają, jak zmysły wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Podczas zajęć wykonują szereg doświadczeń z użyciem bądź wyłączeniem zmysłu słuchu, wzroku i równowagi. Używając swoich zmysłów, dzieci obserwują, jak mogą być one pożyteczne w codziennych zajęciach i zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Dzięki kolorowance dzieci uczą się unikać niebezpiecznych sytuacji poprzez prawidłowe zachowanie na przejściu dla pieszych oraz używając akcesoriów rowerowych. Materiał ten może zostać wykorzystany zarówno w klasach pierwszych, jak i starszych (po odpowiedniej modyfikacji).