Home » Wydarzenia » Dokumentują historię Żyrakowa

Dokumentują historię Żyrakowa

W Zespole Szkół w Żyrakowie 10 grudnia br.  odbyło się spotkanie kończące projekt „Przeszłość ku przyszłości. Obrazy dzieciństwa i młodości zachowane w pamięci mieszkańców Żyrakowa”. Projekt był realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żyrakowie w okresie od lipca do grudnia bieżącego roku. Jego celem była integracja mieszkańców Żyrakowa oraz wzrost ich świadomości na temat historii wsi, w oparciu o wspomnienia najstarszych mieszkańców.

Uczestniczy finałowego spotkania otrzymali foldery oraz oglądnęli film, powstały na kanwie wspomnień najstarszych mieszkańców Żyrakowa, dokumentujący wspomnienia historii wsi. Uczestnicy mogli zobaczyć również wystawę zdjęć obrazujących przeszłość miejscowości. Całość finalnego spotkania odbyła się w miłej i rodzinnej atmosferze, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać przy przysłowiowej kawie i ciastku .

Wsparcia konsultacyjnego i doradztwa przy realizacji tego projektu udzielili: historyk, członek OSP – poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Zespół Szkół w Żyrakowie, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie. Projekt dofinansowano z pieniędzy Programu „Działaj lokalnie X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i lokalnych partnerów.