Home » Dębica » Chcą wybudować zakład pracy dla więźniów

Chcą wybudować zakład pracy dla więźniów

Negocjacje dotyczące przekazania na rzecz Dębicy działek o łącznej powierzchni około trzech hektarów należących do Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prowadzili 11 stycznia br. poseł Jan Warzecha i Wojciech Iwasieczko, wiceburmistrz Dębicy z Mirosławem Pawłowskim, prezesem zarządu PKP S.A. Pozyskanie terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Karnego w Dębicy umożliwiłoby wybudowanie tam hali produkcyjnej, w której pracę mogliby znaleźć skazani w ramach programu „Praca dla więźnia”.

– Warto przypomnieć, że miesięczne utrzymanie jednego więźnia w zakładzie karnym kosztuje średnio 3150 zł – informuje Aneta Sękowska, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jana Warzechy. – Dzięki możliwości zatrudnienia skazani mogliby zmniejszyć koszty, jakie ponosi państwo na ich utrzymanie, opłacać zaległe alimenty, zasądzone kary i grzywny. Dodatkowo, po powrocie na wolność byliby bogatsi o doświadczenie i zawód wyuczony w ramach tego programu jeszcze w trakcie przebywania w zakładzie karnym.

Poseł Warzecha z władzami miasta dążą do tego, by w pobliżu dębickiego zakładu karnego powstał zakład produkujący prefabrykaty do realizacji programu „Mieszkanie Plus” lub o innym profilu produkcji. Jak wiadomo, Dębica jako jeden z 17 samorządów w Polsce przystąpiła do tego programu i zamierza wybudować około 140 mieszkań. Na dzień dzisiejszy akces zgłosiło ponad 350 rodzin z zamiarem wynajmu bądź wykupu mieszkania w przyszłości.

Chociaż przedmiotowe działki zostały już przeznaczone na sprzedaż, negocjatorzy przyznają, że rozmowy z prezesem PKP S.A. rokują dobrze. Swój wkład w starania dębickich władz miał także zaprzyjaźniony poseł z Jasła – Bogdan Rzońca, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, rekomendując tę sprawę prezesowi spółki.

Poseł Warzecha i wiceburmistrz Iwasieczko o przekazanie terenów PKP zabiegali już dotychczas w centrali więziennictwa w Warszawie, gdzie otrzymali od dyrektora gen. Jacka Kitlińskiego zapewnienie o pełnym wsparciu projektu. Wiceminister sprawiedliwości – Patryk Jaki również przyjął z zainteresowaniem i optymizmem przedstawiony przez posła Warzechę pomysł i plany budowy w Dębicy hali w ramach „Programu Power”, czyli praca dla więźnia.