Strona głowna » Gmina Dębica » Bliżej regulacji Zawadki

Bliżej regulacji Zawadki

Kolejny krok do podjęcia prac nad regulacją Zawadki wykonany. Od lat mieszkańcy i władze gminy Dębica nie mogą się doczekać aż uda się zapanować nad niewielką rzeczką, która po opadach deszczu zmienia się w niszczycielką, rwącą rzekę. Na prośbę wójta gminy Dębica i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 30 września br. zorganizowano spotkanie projektanta inwestycji z mieszkańcami bezpośrednio zainteresowanymi uregulowaniem koryta Zawadki.

– Zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciel projektanta, podeszli bardzo odpowiedzialnie i poważnie do tematu – informują pracownicy Urzędu Gminy Dębica. – Spotkania odbywały się z każdym zainteresowanym indywidualnie, na działkach uwzględnionych w projekcie. Podczas odbytych spotkań udało się wypracować pewien zakres ustaleń, który znacząco zwiększa prawdopodobieństwo wykonania regulacji.

Jak zapewnia PZMiUW uwagi mieszkańców zostały w dużej mierze uwzględnione. Zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciel projektanta jest zadowolony z wypracowanych kompromisów. Z grupy osób, z którymi odbyły się spotkania, tylko z trzema wymagane jest prowadzenie dalszych rozmów dotyczących uszczegółowienia zakresu prac. Kolejna tura spotkań zaplanowano za kilka dni. Mieszkańcy zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o spotkaniu telefonicznie. Jak mówi Stanisław Rokosz, wójt gminy Dębica jest to najlepsza forma konsultacji, na którą od początku nalegał. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom, inwestycja dojdzie do skutku co w przyszłości zapobiegnie wyrządzaniu przez rzekę szkód.