Home » Dębica » Art Generacje w filmie

Art Generacje w filmie

Fundacja Drama Way zachęca do odwiedzenia kina „Kosmos” na premierowy pokaz filmu dokumentującego trzecią edycję międzypokoleniowego projektu Art Generacje z lat 2015-16. Film, obok przedstawienia wybranych fragmentów działań projektowych, będzie historią o czasie, opowiedzianą przez młodzież i seniorów z trzech miast.

Premierowe pokazy filmu to ostatnie wydarzenia w ramach projektu, realizowanego metodą teatru ze społecznością, równolegle w trzech miejscach: w gminie Pilzno, w Dębicy i w Warszawie.  O wyjątkowości projektu stanowili jego uczestnicy: młodzież (13-35) i dojrzała młodzież (55+), którzy poprzez spotkania i międzypokoleniową wymianę poruszali zagadnienia związane z czasem: przemijanie, szukanie siły do mierzenia się z nim, wspomnienia oraz relacje pomiędzy przeszłością i przyszłością w swoich osobistych biografiach.

Premiera filmu w Dębicy odbędzie się 14 listopada o godz. 11 w Domu Kultury i Kinie „Kosmos”, na ul. Lisa 3. Po pokazie dokumentu (22’) odbędzie się spotkanie z uczestniczkami i uczestnikami projektu w danym mieście – twórcami Art Generacyjnych wydarzeń i jednocześnie bohaterami filmu. Wstęp wolny. Na różnych etapach projektu grupę dębicką tworzyli seniorzy z Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej, młodzież ze świetlicy środowiskowej „Zgrana Paka” oraz młodzież z I LO im. Władysława Jagiełły. Partnerami działań w Dębicy są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i I LO im. Władysława Jagiełły w Dębicy. Salę na pokaz filmu użycza Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.

Projekt Art Generacje – edycja III – 2015-16 dofinansowano z pieniędzy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a działania w Warszawie w 2016 r. współfinansowane były przez samorząd Warszawy.