Home » Dębica » Więcej za logo

Więcej za logo

Do 1500 złotych podniósł starosta dębicki wynagrodzenie dla zwycięzcy w  konkursie na logo powiatu. Zwycięskie logo będzie wykorzystywane głównie do celów promocyjnych i korespondencyjnych, m.in. umieszczane w folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez powiat dębicki. Sam projekt może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do hasła promującego powiat, które brzmi  Kotlina innowacji – Pogórze możliwości. Prace konkursowe, wraz z wypełnionymi załącznikami do regulaminu konkursu, należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie organizatora (Starostwo Powiatowe, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica) do 20 maja 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny logo Powiatu Dębickiego”.