Home » Dębica » Zobaczyli, że śmieci to także surowce

Zobaczyli, że śmieci to także surowce

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 odwiedzili Zakład Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie, bowiem już po raz 24. w Polsce odbyła się akcja „Sprzątanie świata”. W bieżącym roku towarzyszyło jej hasło „Nie ma śmieci – są surowce”. Jak co, roku uczniowie i przedszkolaki sprzątali najbliższe otoczenie swoich szkół i przedszkoli. Odbyło się wiele pogadanek i rozmów na temat potrzeby ochrony przyrody, utrzymywania czystości środowiska naturalnego.

W ramach akcji uczniowie odwiedzili zakład w Paszczynie. Zadaniem przedsiębiorstwa jest gospodarka odpadami komunalnymi pochodzącymi z powiatu dębickiego. Przedsiębiorstwo prowadzi między innymi odbiór odpadów komunalnych w tym segregowanych, kompostuje odpady organiczne, produkuje nawóz organiczny. Uczniowie zobaczyli cały zakład, między innymi halę główną wraz z linią technologiczną sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, która stanowi część mechaniczną instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Na hali sortowniczej podziwiali linię technologiczną. To właśnie do tego miejsca trafiają odpady z  domów, szkół i przedszkoli, gdzie pracownicy zakładu sortują odpady na poszczególne frakcje (np. papier, szkło, metale).

Część odpadów jest  poddawana kolejnym procesom np. biologicznego przetwarzania, niektóre odpady takie jak papier, tektura są gotowe do sprzedaży. Dzieci podziwiały „kostki” z tekturą, jedna taka kostka może nawet ważyć ponad 200 kg.

Ponadto na terenie zakładu zainstalowano linię do przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych PET. Linia pozwala przetworzyć do 1000 Mg/rok odpadów PET pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Produktem finalnym jest rozdrobnione tworzywo sztuczne w postaci płatka PET, który jest produktem do przetworzenia u innych przetwórców tworzyw sztucznych (m. in. wykorzystywany jest do produkcji żywic, taśm poliestrowych). Uczniowie na miejscu mieli okazje sprawdzić właściwości płatka pochodzącego z odpadów tworzyw sztucznych.

Akcja ma zwrócić uwagę, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.