Home » Dębica » Ventor po raz kolejny ambasadorem gospodarki

Ventor po raz kolejny ambasadorem gospodarki

Ventor Energi po raz kolejny znalazł się wśród firm nagrodzonych tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki  w kategorii marka europejska oraz otrzymał nagrodę specjalną za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego i najwyższą jakość usług potwierdzoną przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość Quality International. Nagrody wręczono 29 września br. w Warszawie podczas Europejskiego Forum Jakości oraz X jubileuszowej Gali Programu Najwyższa Jakość Quality International.

Dziesiąta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tej okazji do organizatorów i laureatów programu został wystosowany list z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy:

 – Nagradzanie instytucji, przedsiębiorców oraz usługodawców spełniających najwyższe standardy w zakresie zarządzania, oferowanych usług i produktów jest cenną inicjatywą, podnoszącą konkurencyjność polskiej gospodarki – napisał prezydent. – Proszę o przyjęcie wyrazów uznania za popularyzację idei nowoczesnego zarządzania, jako właściwej drogi do odnoszenia sukcesów. (…) Wyróżnionym Godłem Quality International 2016 życzę, aby otrzymany tytuł sprzyjał kolejnym sukcesom.

Program Najwyższa Jakość QI od 10 lat wspiera i inicjuje projakościowe postawy w firmach i instytucjach w naszym kraju. Godło Najwyższej Jakości jest skutecznym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Podczas Gali wręczono nagrody w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz system zarządzania. Dziesiąta edycja odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.