Home » Dębica » Usunęli ponad 66 ton azbestu

Usunęli ponad 66 ton azbestu

Urząd Miejski w Dębicy zakończył realizację zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Dębicy”. Koszt całości zadania w kwocie 26 648 zł został w części sfinansowany poprzez dotację w wysokości 7 693 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 5 385 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach tego zadania zostało usuniętych 66,35 ton wyrobów zawierających azbest.