Home » Gmina Dębica » Urzędnicy bronią się przed pomówieniami

Urzędnicy bronią się przed pomówieniami

Pracownicy Urzędu Gminy w Dębicy nie zgadzają się na sposób, w jaki przedstawiono ich na forum profilu Stop Ocynkowni Zink Power w Zawadzie na jednym z portali społecznościowych. Nie dość, że na profilu napisano nieprawdę, to wpis, w którym przedstawiono wersję urzędu został wykasowany.

– Nie wiemy komu zależy na nierzetelnym informowaniu mieszkańców na temat naszej pracy ale nie będziemy się z tym zgadzać – mówią urzędnicy. – We wpisie „Ręce nam opadły. Dzisiaj nie udostępniono nowych dokumentów złożonych przez ZinkPower Stowarzyszeniu Ekologicznemu Pustynia, które na mocy decyzji z 8 lutego 2017 jest tzw. stroną w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Jak napisano na profilu gmina tłumaczy się brakiem decyzyjnego urzędnika. Wszyscy decydenci na urlopie… Czy Gmina Dębica w ogóle działa czy jest na wakacjach?” – można przeczytać.

Urzędnicy odpowiadają, że Grzegorz Smagacz 21.02.2017, a nie 22.02.2017 r. jak napisał w piśmie udostępnionym na profilu  złożył wniosek o udostępnienie kopii uzupełnienia raportu środowiskowego zgodnie z pismem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy i uzupełnienia raportu w związku z wezwaniem Wójta Gminy Dębica z dnia 3.02.2017 r.

W tym wniosku jako formę udostępnienia dokumentów zaznaczył, że chce otrzymać kopię dokumentów w postaci papierowej. Co więcej we wniosku o udostępnienie tych informacji zaznaczył formę przekazania informacji jako przesłanie informacji pocztą tradycyjną. Na rozpatrzenie takiego wniosku Wójt Gminy Dębica ma 14 dni.

– Biorąc pod uwagę powyższe niezrozumiałym dla pracowników Urzędu Gminy Dębica jest wpis umieszczony na profilu Stop Ocynkowni Zink Power w Zawadzie, który sugeruje, że odmówiono stronie postępowania dostępu do informacji – piszą urzędnicy. – Nie jest to prawda ponieważ dokumenty te są w trakcie przygotowania zgodnie z wnioskiem złożonym przez Grzegorza Smagacza 21.02.2017 r.