Home » Dębica » Trwa akcja “Znicz”

Trwa akcja “Znicz”

Od 28 października trwa policyjna akcja “Znicz 2016”. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem odwiedzających cmentarze, jak również płynnością ruchu drogowego w tych rejonach.

W dniu Wszystkich Świętych na terenie powiatu dębickiego oraz w Dębicy w rejonach cmentarzy obowiązywać będą ograniczenia w ruchu drogowym. W związku z tym informujemy o miejscach i sposobie poruszania się w danym rejonie powiatu.

 W Dębicy, przy cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy od skrzyżowania z ul. Świetosława do skrzyżowania z ul. Karłowicza. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po lewej stronie. W rejonie wejścia na cmentarz znajdują się dwa parkingi samochodowe.

Na ul. Cmentarnej na skrzyżowaniu z ulicą Karłowicza do skrzyżowania z ulicą Tuwima obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Ruch jednokierunkowy wprowadzony będzie od skrzyżowania z ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Drogowców. Dopuszczone parkowanie skośne na jezdni po prawej stronie. Obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po prawej stronie, z wyjątkiem wyznaczonych parkingów poza drogą.

Przy cmentarzu komunalnym przy ul. Wielopolskiej na drodze powiatowej nr P1296R obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po obu stronach jezdni. Parking znajduje się bowiem w bezpośrednim rejonie cmentarza z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. W przypadku dużej ilości pojazdów możliwe będzie parkowanie samochodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 8.

 W rejonie wyżej wymienionych nekropolii funkcjonariusze kierować będą ruchem i wskazywać bezpieczne miejsca parkingowe. Policja prosi o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy na miejscu kierować będą ruchem. Policjanci apelują do wszystkich pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię.