Home » Dębica » Ponad dwa miliony na nowy system obiegu dokumentów

Ponad dwa miliony na nowy system obiegu dokumentów

Blisko dwa miliony dotacji przyznał dla Dębicy Zarząd Województwa Podkarpackiego na zadanie „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”. Lista projektów wybranych do dofinansowania została ogłoszona 5 stycznia 2017 r.

Wartość projektu wynosi około 2,4 mln zł. Wysokość dofinansowania to ok. 2 mln zł, co stanowi 85 procent całkowitej wartości zadania. Zgodnie z założeniami projekt będzie realizowany  w latach 2017-2018, a w jego wdrażanie będą zaangażowane Urząd Miejski w Dębicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę systemów dziedzinowych, wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami i uruchomienie usług elektronicznych w Urzędzie w Urzędzie Miejskim w Dębicy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup licencji i sprzętu informatycznego, dla wszystkich zaangażowanych instytucji, niezbędnych do wdrożenia systemów dziedzinowych i e-usługi. Realizacja zadań ma przyczynić się do zwiększenia dostępności usług dla mieszkańców, a także skrócenie czasu ich realizacji.