Home » Dębica » Nagroda dla Dębicy za zrównoważony rozwój

Nagroda dla Dębicy za zrównoważony rozwój

W podrzeszowskiej Jasionce 4 lutego br. odbyło się Ogólnopolskie Noworoczne Spotkanie Samorządów z udziałem premier RP Beaty Szydło. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z całego kraju, ministrowie, parlamentarzyści oraz inni zaproszeni goście. Dębicę reprezentowali burmistrz Mariusz Szewczyk oraz zastępca Wojciech Iwasieczko. Podczas spotkania w imieniu samorządu dębickiego burmistrz odebrał nagrodę za zdobycie 8. miejsca w kategorii Gmina Miejska w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego 2016.

Podczas spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące roli i miejsca samorządu w rozwoju gospodarczym, zagadnienia dotyczące spójności i przyszłości Unii Europejskiej oraz zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju zarówno w kontekście kraju jak i Podkarpacia.

Samorządowe spotkanie było także okazją do zaprezentowania wyników rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, który powstał z rekomendacji komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Badania nad zrównoważonym rozwojem gmin na podstawie których powstał ranking prowadzone były przez ostatnich 13 lat. Autorami opracowania są prof. Dr hab. Eugeniusz Sobczak z Politechniki  Warszawskiej oraz  mgr Michał Staniszewski. Prowadząc badania i przygotowując ranking zespół prof. Sobczaka brał pod uwagę takie wskaźniki jak wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport, dochody własne gminy, liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę pracujących, liczbę osób bezrobotnych, napływ i odpływ ludności, liczbę absolwentów szkół wyższych, odsetek radnych z wyższym wykształceniem, odsetek ludności objętej wodociągami i kanalizacją oraz usługami oczyszczania ścieków.

– Kryteria, które były brane pod uwagę przy sporządzaniu tego rankingu były bardzo restrykcyjne, tym bardziej cieszy nas fakt, że Dębica znalazła się w gronie 10 najwyżej ocenionych  samorządów Podkarpacia zajmując  wysokie ósme miejsce i wyprzedzając  znacznie większe miasta takie jak Tarnobrzeg czy Przemyśl – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.