Home » Gmina Dębica » Lerg przyjazny dla klientów

Lerg przyjazny dla klientów

Firma Lerg S.A. należy do elitarnego grona firm przyjaznych klientowi. Wiodący producent i eksporter żywic syntetycznych otrzymał godło „Firmy Przyjaznej Klientowi”. Wyróżnienie to otrzymują przedsiębiorstwa, które w niezależnym audycie satysfakcji swoich klientów osiągają oceny na poziomie minimum 85 procent w każdym badanym obszarze. Badanie przeprowadza Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która bierze pod uwagę m.in.: lojalność klientów, ich zadowolenie, ocenę jakości obsługi, zaspokojenie oczekiwań i potrzeb klientów oraz zaufanie klientów do firmy i marki.

– Fundacja Obserwatorium Zarządzania wspiera polskie firmy w budowaniu ich obecności na rynkach międzynarodowych, dostarczając im m.in. informacji o zachowaniu i oczekiwaniach klientów poszczególnych branż – powiedział Michał Łysik, zarządzający Działem Badań i Certyfikatów w Fundacji Obserwatorium Zarządzania. – Firma Przyjazna Klientowi to nagroda za wysoką jakość współpracy z klientami. Lerg S.A. otrzymał we wszystkich badanych obszarach oceny na poziomie przynajmniej 92 procent, co jest bardzo wysoką oceną.

Godło Firma Przyjazna Klientowi jest najbardziej rozpoznawanym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z firmą. Przyznawane jest na podstawie wyników niezależnych badań opartych na dostosowywanym do specyfiki działalności badanej firmy kwestionariuszu, na który anonimowo odpowiadają jej klienci. Dla każdej firmy indywidualnie określana jest też wielkość próby badawczej, która zależy od posiadanej przez firmę liczby klientów oraz kanałów dotarcia do jej odbiorców.

– Firma Lerg stale monitoruje potrzeby swoich klientów – powiedziała Agnieszka Kozubek-Bespalenko, wiceprezes Zarządu przedsiębiorstwa. – Co roku przeznaczamy spore nakłady finansowe na badania i rozwój, tym samym oferując naszym klientom najbardziej innowacyjno-technologicznie produkty, dopasowując je do indywidulanych potrzeb. Decyzja o wzięciu udziału w badaniu była spowodowana koniecznością i chęcią sprawdzenia, czy działania, które podejmujemy trafiają w oczekiwania naszych odbiorców.

Ogólnopolski Program Firma Przyjazna Klientowi na rynku polskim istnieje już ponad 13 lat. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania – instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wprowadzania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Firma Lerg S.A. to jeden z największych polskich producentów żywic syntetycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu – budownictwie, motoryzacji, meblarstwie czy górnictwie. Zatrudnia prawie 600 osób. Sprzedaje ponad 150 tys. ton żywic rocznie do ponad 24 krajów na całym świecie, a blisko 50 procent z nich eksportuje. Główną ofertę firmy stanowią żywice poliestrowe, nowolakowe, do materiałów drewnopochodnych, izolacyjnych, tworzyw warstwowych, żelkoty, formalina, a także szpachlówki i inne materiały marki Polfill do renowacji karoserii samochodowych.