Home » Dębica » Lekarze odznaczeni podczas powiatowego opłatka

Lekarze odznaczeni podczas powiatowego opłatka

Koncert kolęd i pastorałek w Państwowej Szkole Muzycznej uświetnił spotkanie opłatkowe samorządowców Ziemi Dębickiej. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa, oświaty, kultury, służb mundurowych, przedsiębiorców oraz dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych podległych starostwu. Uroczystość odbyła się 29 grudnia br. Podczas koncertu, publiczność wysłuchała kolęd i pastorałek w ciekawych aranżacjach w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej.

 Zanim jednak na scenie pojawili się młodzi artyści, gości powitał Mateusz Smoła, przewodniczący Rady Powiatu. Następnie głos zabrał starosta Andrzej Reguła, który podsumował wydarzenia mijającego roku, opowiedział pokrótce o planach dotyczących najbliższych 12 miesięcy i życzył zebranym wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Najważniejszym punktem spotkania było uroczyste wręczenie odznak „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznane przez Ministra Zdrowia. Odznaczeni to: dr n. med. Kazimierz Bujak, lek. med. Anna Wiśniewska-Gajdek, lek. med. Zofia Pochwat-Cyroń, lek. med. Małgorzata Fabrowicz oraz lek. med. Stanisław Mazur.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali lustrzanej PSM, gdzie ks. Prałat Ryszard Piasecki, proboszcz Parafii pw. Świętej Jadwigi w Dębicy, odmówił modlitwę, po czym zebrani – łamiąc się opłatkiem – składali sobie wzajemne życzenia.