Home » Dębica » Budżet przyjęli jednogłośnie

Budżet przyjęli jednogłośnie

Podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet Dębicy na 2017 r. Dochody miasta kształtują się na poziomie 179 milionów złotych. Wydatki wynoszą natomiast 172 miliony złotych a nadwyżka w budżecie 6 milionów 460 tysięcy złotych.

Wśród największych inwestycji, które znalazły się w tegorocznym budżecie są m.in. kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Dębicy (2,7 mln zł.), Akademia Zdrowia (1,5 mln zł), przebudowa ciągu ulic Piłsudskiego, Paderewskiego, Szkolnej (1,3 mln zł) oraz budowa separatora i kolektora deszczowego od ul. Skowronków do rzeki Ostrej (500 tys. zł). Inne zaplanowane na 2017 roku inwestycje obejmują także przebudowę ulicy Łąkowej (550 tys. zł.) i budowę parkingu miejskiego przy ul. Konarskiego (120 tys. zł).

W tegorocznym budżecie miasta uwzględnione zostały inwestycje, które realizowane będą w ramach budżetu obywatelskiego Dębicy na rok 2017, między innymi renowacja nawierzchni oraz budowa zadaszenia trybuny rodzinnej na stadionie KS Wisłoka Dębica, oszacowana na 154 tys. zł. oraz miejskie boisko rekreacyjno – sportowe, którego koszt to 195 tys. zł.

Wśród innych skierowanych do realizacji zadań budżetu obywatelskiego znalazły się m.in. renowacja murawy oraz poprawa bezpieczeństwa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Dębicy (koszt   37 tys. zł.), budowa Pumptrack’u czyli toru rowerowo – rolkowo – deskorolkowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie parku Skarbka – Borowskiego (koszt 100 tys. zł.), budowa bieżni lekkoatletycznej z zeskokiem do skoku w dal wraz z ogrodzeniem piłkochwytami boiska trawiastego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi (94 tys. zł.), doposażenie szkolnych obiektów sportowych  Osiedla Nr 4 Kępa – Wolica (ogrodzenie, oświetlenie) koszt 90 tys. zł. oraz budowa miasteczka rowerowego na terenie ogródka Jordanowskiego (koszt ponad  100 tys. zł.).