Strona domowa » DĘBICA » Więcej pieniędzy na remont

Więcej pieniędzy na remont

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica”. Postepowanie przetargowe i złożone oferty wykazały, że zabezpieczone pieniądze  są niewystarczające i konieczne jest zwiększenie zakładanych kosztów kwalifikowalnych z  162 mln zł do 200,08 mln zł. W związku z tym również wartość dofinansowania EFRR została zwiększona o kwotę 32, 368 mln zł.

Przebudowa torowiska i infrastruktury wzdłuż linii kolejowej jest planowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcą jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Pierwotnie zakładano, że koszt inwestycji wyniesie: 199,26 mln złotych, z tego wydatki kwalifikowalne wyniosą: 162 mln złotych, a dofinansowanie EFRR: 137,7 mln zł.

– To bardzo oczekiwana inwestycja dla regionu – powiedział marszałek Władysław Ortyl. – Linia L25 jest ważna dla gospodarczego rozwoju województwa. Łączy ze sobą dwie strefy ekonomiczne mielecką i tarnobrzeską. Jeśli chcemy przerzucić część transportu z naszych dróg na tory, ta linia będzie w tym bardzo pomocna. Cieszę się, że po wielu latach zacznie się remont o co wspólnie z europosłem Tomaszem Porębą zabiegamy.

W ramach projektu  „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica” inwestor, czyli  PKP PLK S.A. planuje między innymi poprawić parametry techniczne pod kątem regionalnego ruchu pasażerskiego i towarowego w celu uzyskania prędkości maksymalnej 100 km/h lub 120 km/h, wymianę nawierzchni na torach szlakowych i głównych, kompleksową przebudowę peronów na stacjach i przystankach osobowych. Początek prac związanych z realizacją inwestycji planowany jest na 2019 rok.