Strona domowa » DĘBICA » Prawie jedna trzecia budżetu to inwestycje

Prawie jedna trzecia budżetu to inwestycje

Rada Powiatu Dębickiego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Suma dochodów przekracza 159 mln zł, zakładana  nadwyżka budżetowa wynosi blisko 240 tys. zł, a planowane wydatki inwestycyjne ponad 54 mln zł. Dokument przewiduje realizację kilku kluczowych inwestycji związanych m.in. z infrastrukturą drogowo-mostową, służbą zdrowia i szkolnictwem.

Głosowanie nad budżetem, które odbyło się 29 grudnia 2017 r., poprzedziła prezentacja multimedialna, obrazująca m.in. realizowane w 2017 roku zadania inwestycyjne. – Budżet na 2017 rok początkowo budził wiele emocji i wątpliwości, a jednak został zrealizowany w 100 procentach – komentował tuż po głosowaniu Mateusz Pasek, wicestarosta powiatu dębickiego. – Wykonaliśmy wszystkie zaplanowane zadania. Jestem przekonany, że podobnie będzie z budżetem na 2018 rok. Kiedy trzy lata temu pracę rozpoczynał obecny Zarząd Powiatu Dębickiego, nasz budżet opiewał na 104 mln zł. Dzisiaj ta kwota jest większa o 55 mln zł. Taki stan rzeczy jest możliwy głównie dzięki dotacjom unijnym o jakie postaraliśmy się z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Jedną z głównych inwestycji w powiecie dębickim jest aktualnie budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód Zawada – Pustynia do drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej nr 985 oraz łącznika A4 węzła Dębica-Zachód Straszęcin – Dębica. W sumie na ten cel udało się pozyskać blisko 40 mln złotych. Z kolei na sfinansowanie nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w budżecie zapisano 2 mln zł. W planach jest budowa m.in. hali gimnastycznej, siłowni, sal do rehabilitacji i hydroterapii. Obiekt ma powstać przy ul. Parkowej w Dębicy.

Najbliższe 12 miesięcy to także okres intensywnych prac budowlanych w dębickim szpitalu. Powstaje nowy blok operacyjny, centralna sterylizacja, stacja łóżek oraz lądowisko dla helikopterów. Koszt wykonania to blisko 20 mln zł. Powiat dębicki postarał się o 10 mln dofinansowania ze środków unijnych. Prace najprawdopodobniej zakończą się w listopadzie bieżącego roku.