Strona domowa » DĘBICA » Ponad 21 mln dotacji dla Wodociągów Dębickich

Ponad 21 mln dotacji dla Wodociągów Dębickich

Wodociągi Dębickie rozpoczynają modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy, modernizację Oczyszczalni Ścieków, bez wykopywania rowów wymianę 6,5 km sieci kanalizacyjnych oraz wybudowanie czterech kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, m.in. ul. Sportowej, Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej. Wdrożony zostanie także inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a także zakupiony samochód specjalistyczny  do czyszczenia sieci i transportu ścieków. Całkowita wartość inwestycji  to 34,2 mln złotych. Dzięki decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółka otrzyma 21,7 mln złotych dotacji z funduszy unijnych.

Informacje przekazali podczas konferencji prasowej 19 lutego br. Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Jacek Gil, prezes zarządu Wodociągów Dębickich oraz prokurent spółki Agnieszka Jamróz.  Rozpoczęcie projektu „Rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Dębica” przewidziano jeszcze w 2018 roku, a zakończenie całości inwestycji nastąpi w 2021 r. – Decyzja jest zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań projektu – wykonania dokumentacji, uzyskania niezbędnych decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych, pozwoleń na budowę – powiedział Jacek Gil, prezes Zarządu  Wodociągów Dębickich. – Sama procedura ubiegania się o dofinansowanie trwała równo 18 miesięcy. Nie była to łatwa droga, ale zakończyła się sukcesem.