Strona domowa » GMINA DĘBICA » Gmina kontroluje piece trujące sąsiadów

Gmina kontroluje piece trujące sąsiadów

W ramach akcji „Nie truj sąsiadów” strażnicy Straży Gminnej skontrolowali 151 gospodarstw  domowych we wszystkich sołectwach gminy Dębica. W trakcie rozmów z właścicielami tych gospodarstw, strażnicy informowali ich o szkodliwości i odpowiedzialności karnej grożącej za spalanie odpadów w piecach domowych.  Wręczali również zawieszki na drzwi „Nie truj sąsiadów”, na których zawarte są podstawowe informacje czym palić w piecu oraz jakie są skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza.

W wyniku kontroli w czterech kotłowniach gospodarstw domowych strażnicy natknęli się na zgromadzone płyty meblowe. Strażnicy pouczyli właścicieli tych gospodarstw o szkodliwości i grożącej odpowiedzialności karnej za spalanie tych odpadów w piecach – podstawa prawna art. 191 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. Osoby te zobowiązały się do przekazania płyt meblowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Paszczynie celem ich utylizacji. W trakcie dalszej kontroli , na podstawie art. 191 ustawy z 14 grudnia 2012r. nałożono jeden mandat karny 150 zł. Mimo zakończonej akcji problematyka spalania odpadów w przydomowych piecach objęta jest dalszą kontrolą przez strażników Straży Gminnej w Dębicy. Celem akcji „Nie truj sąsiadów” jest uwrażliwienie mieszkańców na czystość powietrza. Gmina stawia na edukację, gdyż według urzędników jest to klucz do zmiany myślenia.