Strona domowa » DĘBICA » Dębica będzie współpracowała z Politechniką Krakowską

Dębica będzie współpracowała z Politechniką Krakowską

Porozumienie o współpracy podpisali 8 marca br. w Krakowie burmistrz miasta Mariusz Szewczyk oraz dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich.  Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej wspierać będą Dębicę w zakresie koncepcji i wizualizacji potencjalnego zagospodarowania terenów inwestycyjnych Dębicy. W umowie określono wspólny obszar współpracy wykorzystujący możliwości edukacyjne krakowskiej uczelni oraz potencjał rozwojowy miasta.

Studenci w ramach kursowych projektów w toku prowadzonego na uczelni przedmiotu „Projektowanie urbanistyczne” oraz w ramach prac dyplomowych inżynierskich
i magisterskich wykonają analizę możliwości zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem: powiązań funkcjonalnych i kompozycyjnych z miastem, wykorzystania walorów położenia i dostępności komunikacyjnej, zabezpieczenia potrzeb parkingowych, zagadnień ochrony środowiska, ogólnych ustaleń ochrony konserwatorskiej, istniejącego uzbrojenia, zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dębicę odwiedziła grupa studentów z Politechniki Krakowskiej, która w ramach podpisanego porozumienia zwiedzała miasto. Ze strony Wydziału Architektury PK projekt prowadzi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Gajewski, Kierownik Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej.

W ramach prowadzonych zajęć zostanie ogłoszony konkurs na najlepsze prace.  Studenci przedstawią m.in. propozycje zagospodarowania terenów wraz z wizualizacją przestrzenną zaproponowanych rozwiązań. Z powstałych prac zostanie wykonana pokonkursowa wystawa, którą będzie można zobaczyć na jesieni w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

– Cieszę się ogromnie, że współpraca między miastem a Politechniką Krakowską jest możliwa – mówi Mariusz Szewczyk, burmistrz miasta. – Chcemy skorzystać z dużego potencjału studentów, jak i  z  kadry  naukowej. Mam nadzieję, że przygotowane prace pokażą jak można zmienić przestrzeń publiczną naszego miasta by była nie tylko efektywna, ale i efektowna. Mam również nadzieję, że realizacja choćby części przedstawionych projektów zmieniłaby znacznie postrzeganie Dębicy, tak przez mieszkańców, jak i turystów.

Ze wsparcia krakowskiej uczelni korzystało i korzysta kilkadziesiąt samorządów z całej Polski, m.in. Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Wrocławia, Stalowej Woli, Przemyśla, Radomia, Warszawy i Gdańska.