Strona domowa » DĘBICA » Lekcje o Unii Europejskiej w dębickim liceum

Lekcje o Unii Europejskiej w dębickim liceum

Jak pokazać młodym Polakom wchodzącym w dorosłość, że Unia Europejska bezpośrednio dotyczy wielu obszarów ich codziennego życia? Jak przekonać, że oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne?  Na te pytania odpowiada kampania edukacyjna „Lekcja na 12 gwiazdek”, realizowana na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce przez ekspertów WSIiZ w Rzeszowie. W ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” warsztaty dotyczące możliwości pracy, studiów czy wolontariatu w Unii Europejskiej odbyły się 16 stycznia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Dębickie liceum bierze udział w drugiej edycji akcji, która jest realizowana na terenie trzech województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Spotkania realizowane w ramach akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę na wypowiedź jak i zastosowanie niestandardowych metod edukacyjnych. Lekcje, skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych z miejscowości do 50 000 mieszkańców, są prowadzone przez dwuosobowy zespół, tj. eksperta z zakresu integracji europejskiej oraz animatora młodzieżowego z własnym doświadczeniem europejskim, a realizowane są zarówno w szkołach jak i lokalnych miejscach dziedzictwa kulturowego.

– Spotkania podzielone są na dwie części – wyjaśnia Dominik Łazarz, ekspert prowadzący zajęcia w programie edukacyjnym „Lekcja na 12 gwiazdek”. – Część ogólna dotyczy znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich oraz pobudza do samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu o wiarygodne źródła. Z kolei w ramach części szczegółowej poruszany jest temat wybrany przez szkołę, np. odkrywanie możliwości pracy, studiów, czy wolontariatu, jakie UE otwiera przed młodymi ludźmi.

Dotychczas w akcji „Lekcja na 12 gwiazdek” wzięło udział ponad 800 osób, uczniów i nauczycieli z 24 podkarpackich szkół. To ich uznanie dla zaproponowanej formuły wpłynęło na rozszerzenie kampanii na kolejne województwa. I tak w drugiej edycji akcji udział wezmą również młodzi ludzie z Małopolski i Świętokrzyskiego.

– Akcja została zainicjowana i jest finansowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce – dodaje Ewa Nowak-Koprowicz, koordynator akcji „Lekcja na 12 gwiazdek”.