Strona głowna » Gmina Dębica » Znane osoby w śniegu

Znane osoby w śniegu

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica organizuje 21 lutego 2015 r. VIII imprezę plenerową pod nazwą „Znane postacie w śnieżnej oprawie”. Impreza rozpocznie się  o godzinie 11.00 w Głobikowej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – Rozdzielnia Wiatrów.

Celem imprezy jest prezentacja osób pełniących ważne funkcje społeczne w regionie oraz rozwijanie u młodych ludzi wrażliwości estetycznej oraz poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Jest to również okazja do promowania gminy Dębica przy zabawie i aktywnym spędzeniu wolnego czasu. W imprezie biorą udział przedstawiciele zespołów szkół z gminy oraz reprezentanci poszczególnych instytucji z powiatu. Podczas imprezy przeprowadzony zostanie konkurs polegający na wykonaniu śnieżnej rzeźby znanej postaci wskazanej przez organizatorów.

Organizator zastrzega sobie zmianę konwencji konkursu w przypadku złych warunków atmosferycznych nie sprzyjających jego przeprowadzenia. W przypadku niekorzystnej pogody konkurs odbędzie się w salach lekcyjnych Zespołu Szkół w Głobikowej, metodą wskazaną przez organizatora.