Home » Wydarzenia » Znaleźli partnerów na Ukrainie

Znaleźli partnerów na Ukrainie

Delegacja Gminy Żyraków przebywała 16 grudnia 2016 r. na Ukrainie, gdzie w mieście Kamionka – Buska, wójt Marek Rączka i mer Oleg Jarosławowicz Omeljan podpisali umowę o współpracy. Wojtowi towarzyszyli podczas wyjazdu zastępca Grzegorz Reguła oraz Janusz Reguła, kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Podpisana umowa w ramach programu współpracy transgranicznej pozwoli gminie Żyraków na ubieganie się o pieniądze na działania ponadregionalne i przygraniczne.