Strona głowna » Dębica » Zbędne filtry

Zbędne filtry

Wodociągi Dębickie, które dostarczają wodę do domów, mieszkań i różnego rodzaju instytucji w mieście systematycznie kontrolują jakość wody, z której korzystają dębiczanie. Wysoką jakość świadczonych przez Wodociągi Dębickie usług i szczególną dbałość o standardy potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty przyznane spółce na przestrzeni ostatnich lat. Wodociągi Dębickie otrzymały w ostatnim roku m.in. tytuł  „Lider Województwa Podkarpackiego 2014” oraz certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego.

Odbiorcami naszej wody jest około 95 procent mieszkańców miasta oraz kilkuset mieszkańców gminy Dębica – mówi Jacek Gil, prezes  Wodociągów Dębickich. – Z tej wody korzystają również zakłady pracy, szkoły, przedszkola i inne instytucje. Każdego dnia dostarczamy jej około 8 tysięcy metrów sześciennych.

Jakość wody w Dębicy jest stale kontrolowana przez Laboratorium Wody, które zajmuje się prowadzeniem badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Po wykonaniu badań, kontroli oraz ocenie wdrożonego systemu jakości w laboratorium, wyniki zatwierdzane są przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na rok. Od 2009 roku Wodociągi Dębickie posiadają pozytywną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy zatwierdzającą system jakości w Laboratorium Wody. Najnowsza decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego została wydana w  1 października 2014 roku. Decyzja taka określa czy jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania określone przepisami krajowymi i unijnymi.

– Firmie przyświeca zasada ciągłego doskonalenia mówi Jacek Gil. – W pracy laboratorium wiąże się to m.in. z systematycznym podnoszeniem kwalifikacji personelu, sprawdzanych i potwierdzanych przez udział w badaniach biegłości przynajmniej raz w roku. Wiarygodność uzyskiwanych wyników jest też wynikiem pracy zespołu laboratorium przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Dzięki stałej kontroli poziomu jakości wody zbędne jest „doczyszczanie wody” przy użyciu np. filtrów i lokalnych domowych systemów.