fbpx

Strona domowa » Polityka » Zamierzam wykorzystać doświadczenie

Zamierzam wykorzystać doświadczenie

Rozmowa z Krzysztofem Moskalem, kandydatem na wójta gminy Żyraków, wójtem w kadencji 2002-2006 i 2006-2010

– Był Pan wójtem osiem lat, ostatnie osiem lat trzymał się Pan z daleka od polityki, jednak nie od działalności na rzecz społeczeństwa.

– Moją pasją jest działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jestem prezesem OSP w Żyrakowie. Zawsze chętnie pomagałem sąsiadom w trudnych sytuacjach życiowych. Działalność w stowarzyszeniu to także praca z młodymi ludźmi, dbałość o majątek w remizie, pozyskiwanie nowego sprzętu, szkolenia. Nie ma czasu na nudę. Oczywiście cały czas interesuję się tym co dzieje się w naszej gminie. Urodziłem się sześćdziesiąt lat temu w Żyrakowie i tutaj mieszkam. Jestem żonaty, mam troje dorosłych dzieci. W okresie ponad czterdziestu lat pracy społecznej i pracy w samorządzie było mi danym być Radnym Gminy w Żyrakowie, Radnym Powiatu Dębickiego, Sekretarzem Gminy Żyraków, a w latach 2002 – 2010 miałem zaszczyt być wybranym na Wójta Gminy Żyraków.  Do doświadczenia zawodowego dodam tylko, że na początku związałem je z koleją – przez piętnaście lat byłem maszynistą. Ta praca nauczyła mnie odwagi i odpowiedzialności. Później ukończyłem studia wyższe magisterskie, kierunek administracja na UMCS w Lublinie.

– Śledzi Pan wydarzenia w gminie, wiele dokonano za Pana kadencji, ale i przez osiem ostatnich lat gmina także się zmieniła. Co jest jeszcze do zrobienia ?

– Miałem osiem lat na stworzenie programu działań dla mojej gminy. Wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii maksymalnego wykorzystania strategicznego położenia gminy w kontekście istniejącego zjazdu z autostrady A4. Nadal wiele dróg wymaga poprawienie ich stanu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych i budowa nowych dróg. To także poprawienie stanu bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowych chodników, oświetlenie miejsc niebezpiecznych wskazanych przez mieszkańców. No i oczywiście poprawienie stanu czystości gminy poprzez wdrożenie nowego systemu utrzymania czystości biorąc szczególnie pod uwagę przystanki, chodniki, parki, miejsca użyteczności publicznej. Przyznam, że zarówno sam obserwuję, że w tej kwestii jest obecnie wiele do zrobienia, jak również jestem informowany przez mieszkańców.

– Bolączką małych miejscowości jest brak miejsc pracy. Ma Pan pomysł na rozwiązanie tego problemu ?

– Niezbędne jest zagospodarowanie terenów inwestycyjnych pod lokalizację nowych firm na terenie Straszęcina (tzw. BUCE) w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Nie zdążyłem tego zrealizować przed ośmiu laty, bowiem plan zagospodarowania tych terenów był gotowy, prowadziłem rozmowy z zainteresowanymi przedsiębiorcami. Patrząc na sąsiednie gminy, to był dobry kierunek, nie wiem, co stało na przeszkodzie, by kontynuować te działania w kolejnej kadencji. Ja chętnie dzisiaj wrócę do tych działań. To również stworzenie dogodnych warunków dla zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania wyjazdom młodych ludzi „za pracą”. Optymalizacja funkcjonowania komunikacji zbiorczej, by odpowiadała potrzebom mieszkańców w zakresie dojazdów do Dębicy. Potrzebna jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez stworzenie na terenie gminy nowych placówek obok działającego ZAZ-u i WTZ-u. Aktywizacja mieszkańców potrzebna jest także poprzez zwiększenie opieki nad seniorami poprzez rozpoczęcie działalności Domu Dziennej Opieki nad Seniorem. Doświadczenie pokazuje, że osoby niepełnosprawne także chcą spełniać się na rynku pracy, zaś seniorzy potrzebują miejsca, gdzie poświęci im się czas ale również skorzysta z ich doświadczenia.

– Jakie widzi Pan najpilniejsze inwestycje do wykonania?

–  To modernizacja remizy OSP Wola Wielka oraz powstanie budynku wielofunkcyjnego w Mokrem wraz z remizą oraz budowa nowego budynku wielofunkcyjnego na bazie remizy OSP Żyraków. Inwestycją ale i promocją gminy byłoby rozpoczęcie budowy jednego ciągu ścieżek rowerowych przebiegających przez teren wszystkich sołectw a przy tym oznakowanie ciekawych miejsc naszej gminy m.in. Grób Dragona, kapliczka Sybiraków w Mokrem, ruiny pałacu Łubieńskich w Zasowie. Niezbędne jest  wykorzystanie istniejącego zespołu dworsko – parkowego w Straszęcinie i dworku w Korzeniowie podczas imprez kulturalnych, konieczne jest  zwiększenie ilości i atrakcyjności imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy poprzez występy zespołów młodzieżowych, folklorystycznych, muzyki rozrywkowej, na które mieszkańcy w wyniku głosowania oddadzą najwięcej głosów.

– W planach ma Pan także zachęcić mieszkańców do większej aktywności. W jaki sposób ?

– Chciałbym zacząć od nawiązanie ścisłej współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim celem pozyskania dodatkowych pieniędzy. Potem liczę na szersze włączanie mieszkańców w podejmowane przez samorząd decyzje m.in. poprzez realizację Budżetu Obywatelskiego, który umożliwi mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków publicznych. Zależy mi na usprawnieniu pracy Urzędu Gminy w Żyrakowie tak, aby każdy mieszkaniec ze swoimi problemami miał swobodny dostęp do wójta i urzędników.

– Życzę powodzenia w wyborach.

– Ośmielam się prosić wszystkich mieszkańców gminy Żyraków o oddanie na mnie głosu w wyborach na wójta gminy Żyraków oraz na kandydatów na radnych gminy Żyraków z mojego komitetu wyborczego. Jesteśmy sprawdzoną drużyną. Liczymy na głosy 21 października 2018 roku. Pozostaję do Państwa dyspozycji.