Strona głowna » Dębica » Zakończył się kurs „Granatowa Stacja”

Zakończył się kurs „Granatowa Stacja”

Szesnastu adeptów sztuki wychowania młodzieży w duchu harcerskich wartości uczestniczyło od 27 lutego do 3 marca w drugim, ostatnim etapie kursu przewodnikowskiego, organizowanego przez Hufiec ZHP Dębica. Przyszłych instruktorów ZHP gościło Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej.

Podczas drugiej części szkolenia zajmowano się formami promocji pracy harcerskiej, a także metodami współpracy z potencjalnymi partnerami i sojusznikami. Odbyły się też zajęcia poświęcone rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży, harcerskiemu systemowi wychowawczemu, metodom pracy z harcerzami oraz dbaniu o zachowanie ciągu wychowawczego. Ostatni wieczór kursu minął pod znakiem dyskusji o podstawach wychowawczych ZHP oraz przynależności ZHP do światowej rodziny skautowej.

Na zakończenie każdy uczestnik odbył indywidualną rozmowę instruktorską z komendantem kursu hm. Mateuszem Cebulą, podczas której była okazja do dyskusji o roli instruktora ZHP, wrażeniach ze szkolenia, a także ocenie zadań kursowych.  Osoby, które spełniły wszystkie wymogi przewidziane zasadami kształcenia kadry w ZHP otrzymały dyplomy ukończenia kursu, pamiątkowe przypinki i lekturę instruktorską. Komenda kursu wyróżniła też trzy osoby za najlepsze wyniki uzyskane na kursie – Brygidę Bożek, Zuzannę Brodawkę oraz Aleksandrę Judę.

Ukończenie kursu przewodnikowskiego jest jednym z głównych elementów przygotowania do pracy wychowawcy harcerskiego oraz drogi do uzyskania statusu instruktora ZHP.