Strona głowna » Kultura » Z kobietami – patriotkami

Z kobietami – patriotkami

Muzeum Regionalne w Pilźnie rozpoczęło realizację projektu mającego na celu poszerzenie świadomości lokalnej oraz wiedzy historycznej na temat udziału kobiet – mieszkanek ziemi pilźnieńskiej w walkach niepodległościowych i działaniach drugiej wojny światowej.

Muzeum Regionalne w Pilźnie rozpoczęło realizację projektu „Na barykadach wolności – łączniczki, sanitariuszki żołnierze”, cykl wydarzeń artystyczno – historycznych w hołdzie kobietom – żołnierzom AK Obwodu Dębickiego. Celem strategicznym projektu jest poszerzenie świadomości lokalnej oraz wiedzy historycznej na temat udziału kobiet – mieszkanek ziemi pilźnieńskiej, w walkach niepodległościowych i działaniach wojennych 1939 – 1945, przypomnienie sylwetek bohaterek powstania warszawskiego i działań militarnych „Akcji Burza” w powiecie dębickim i walk III Zgrupowania AK Obwodu Dębickiego w 80 rocznicę wydarzeń. Zwieńczeniem projektu będzie koncert muzyczny na pilźnieńskim rynku popularyzujący wśród społeczności lokalnej sylwetki bohaterek ziemi pilźnieńskiej. Muzem na ten cel pozyskało pieniądze z Fundacji Totalizatora Sportowego. Pierwsze warsztaty odbyły się 3 czerwca br. i wzięli w nich udział seniorzy z Towarzystwa Emerytów i Rencistów, kolejne 6 czerwca br. zorganizowane były dla dzieci szkół podstawowych.

źródło: Muzeum Regionalne w Dębicy

Z kobietami – patriotkami

Z kobietami – patriotkami