Strona głowna » Gmina Dębica » Wójt wymienił zastępcę, na razie na chwilę

Wójt wymienił zastępcę, na razie na chwilę

Marek Mikrut zastąpi od 17 marca Jacka Drobota na stanowisku zastępcy wójta gminy Dębica. Drobot obejmuje stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy.  – Ja tylko wypożyczam czasowo pana Drobota na tą funkcję, bo jestem zadowolony z jego pracy, to znakomity fachowiec – mówi wójt Stanisław Rokosz.

Jacek Drobot rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 16 marca. Jako budowlaniec po studiach technicznych pracował w Urzędzie Rejonowym w Wydziale Nadzoru Budowlanego, w Wydziale Inwestycji Gminy Dębica a od kilku lat był zastępcą wójta gminy Dębica, nadzorował inwestycje. Po wygranych wyborach do samorządu i przejęciu w powiecie władzy przez koalicję PSL i Ruch Integracji Społecznej nowy starosta Andrzej Reguła odwołał z funkcji Bogusława Dydę, dotychczasowego dyrektora ZDP.  Na jego miejsce od razu typowano Jacka Drobota.

– To fachowiec, dlatego mam nadzieję, że tylko na jakiś czas wypożyczymy go staroście – mówi Stanisław Rokosz. – My go będziemy potrzebować u siebie.

Na razie jednak wójt powołał od 17 marca na swojego zastępcę Marka Mikruta, 35 – letniego kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Dębica. Nowy wice wójt będzie łączył obie funkcje. Mikrut ukończył Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jest geoinformatykiem. Posiada licencję zawodową z zarządzania nieruchomościami wydaną przez ministra infrastruktury. Jest także autorem wielu inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, edukacji humanitarnej oraz gospodarki odpadami. Jak mówi o sobie jest zwolennikiem konsultacji społecznych w istotnych dla mieszkańców procesach inwestycyjnych.

– Wybór nie był trudny, bowiem jest to bardzo samodzielny w podejmowaniu decyzji pracownik, sprawdzony, ambitny – mówi Rokosz, który kolejny raz postawił na młodość. – Im więcej zdolnych, młodych ludzi na stanowiskach tym lepiej – mówi wójt.

To nie jedyny młody pracownik gminy, który w ostatnich dniach awansował. Sylwia Zapał, pracownica Referatu Promocji została kierownikiem Centrum Edukacji Ekologicznej. Ma zajmować się także pomocą organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu pieniędzy.