Home » Dębica » „Wesele” z giełdą staroci

„Wesele” z giełdą staroci

Już 14 października, o godz.10.00, na dębickim Rynku grupy artystyczne Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zaproszeni goście przeczytają fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Plenerowej inscenizacji, wpisującej się w akcję Narodowego Czytania, towarzyszyć będzie giełda staroci.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza , „Lalkę” Bolesława Prusa i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  Tegoroczna akcja Narodowego Czytania odbyła się w ponad 2 tysiącach miast i miejscowości, w Polsce i 26 krajach. Inauguracja akcji odbyła się 2 września br. roku z udziałem Pary Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

W dębickiej, drugiej odsłonie Narodowego Czytania (pierwsze zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), wystąpią: Teatr „Kurtyna”, „T.Lab”, Grupa „Safo”, Kapela ZPiT „Igloopolanie”, Zespół Śpiewaczy „Senior” oraz zaproszeni goście. Za wybór tekstów i inscenizację odpowiada Dominika Migoń.