Strona głowna » Dębica » Warsztaty harcerskich liderów

Warsztaty harcerskich liderów

Kilkunastu młodych liderów harcerskich z 7 Szczepu Drużyn Dębickich „Invicti” im. gen. Mariusza Zaruskiego doskonaliło swoją wiedzę i umiejętności podczas warsztatów, które odbyły się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Rozdzielnia Wiatrów” w Głobikowej w od 31 lipca do 2 sierpnia 2015r.

– Co roku harcerska kadra spotyka się, aby podsumować kończące się 12 miesięcy pracy, zaplanować kolejne, a przy okazji doskonalić swoje umiejętności – mówi hm. Mateusz Cebula, komendant Hufca ZHP Dębica.

Weekend spędzony w Głobikowej wypełniony był dyskusjami o mijającym roku harcerskim oraz planami na nowy. Młodzi liderzy szlifowali swój warsztat w zakresie planowania pracy i ewaluacji realizacji działań, a także zarządzania projektami oraz pracy w grupie. Są to cenne umiejętności potrzebne nie tylko w pracy harcerskiej, ale także w życiu zawodowym. W harcerstwie młodzież ma możliwość się tego nauczyć. Nie zabrakło też czasu na odpoczynek we wspólnym gronie.

Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Urząd Miejski w Dębicy dzięki pieniądzom pozyskanym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.