fbpx

Strona domowa » Dębica » W powiecie jest jeszcze wiele do zrobienia

W powiecie jest jeszcze wiele do zrobienia

Rozmowa z Markiem Mikrutem, zastępcą wójta gminy Dębica i kandydatem do Rady Powiatu Dębickiego

Kończy się kadencja, mija również okres 3,5 roku odkąd został Pan powołany na stanowisko zastępcy wójta gminy Dębica, jak Pan ocenia ten czas?

Był to okres bardzo pracowity, gdyż ciężar decyzji jakie były podejmowane w gminie Dębica był wysoki i strategiczny. Szczególnie mam tu na myśli rozwój strefy ekonomicznej w Pustkowie i Zawadzie, jak również reaktywację uzdrowiska w Latoszynie. Już dziś widać pierwsze wyniki tych działań, a wkrótce będą one jeszcze bardziej widoczne – w strefach ekonomicznych swoje fabryki wybudują kolejne zakłady a obszar ochrony uzdrowiskowej uzyska kolejne obiekty takie jak basen siarczkowy, tężnie, pijalnie, amfiteatr leśny. Stwierdzić muszę, że okres ten mimo że trudny był bardzo znaczący, wspomniane inwestycje swoje znaczenie mają nie tylko w rozwoju gminy ale całego regionu to jest całego powiatu.

Jakie zatem znaczenie Latoszyn-Zdrój i Strefy Ekonomiczne będą miały dla mieszkańca gminy, czy też mieszkańca powiatu?

Strefy Ekonomiczne dla mieszkańców to przede wszystkim miejsca pracy, co się z tym wiąże spadek bezrobocia. To z kolei oznacza rozpoczęcie procesu wzrostu wynagrodzeń. Latoszyn oznacza z kolei dla mieszkańców powiatu możliwość rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów wyjazdów do uzdrowisk i zakwaterowania. Te usługi mają tu na miejscu, są one w ten sposób bardziej dostępne.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?

Z kilku powodów. Po pierwsze praca od 13 lat w samorządzie gminnym pozwoliła mi uzyskać doświadczenie, którym chciałbym się podzielić w pracy dla dobra powiatu. Po drugie – leży mi na sercu kilka tematów, które należą do zadań powiatu.

Co to za zadania?

Przede wszystkim służba zdrowia, w szczególności szpital powiatowy. Grzechem tegoż systemu w naszym przypadku, jest brak dostatecznego wsparcia szpitala ze strony starostwa i brak właściwej współpracy, współdziałania. Dyrektor ZOZ-u sam nie uzdrowi sytuacji dębickiej służby zdrowia, jeżeli nie ma odpowiedniego wsparcia w samorządzie powiatowym. A ten od lat w naszym przypadku jest iluzoryczny.

W jakim obszarze należy jeszcze poprawić działanie powiatu?

Kolejnym obszarem jest transport publiczny. I tu kolejna płaszczyzna w której od lat nic konkretnego nie zrobiono – a  ma on znaczenie kluczowe, gdyż dobre skomunikowanie powiatu pozwoli zatrzymać młodzież w naszych szkołach średnich – a co za tym idzie również subwencję oświatową.

Wsparcia powiatu wymaga kilka zadań, które należą do kompetencji gmin, jak chociażby gospodarka komunalna, w tym w szczególności gospodarka odpadami, wspomniany transport publiczny. Także problemu wyłapywania bezpańskich psów nie da się załatwić w ramach granic miasta czy pojedynczej gminy.

Wspomnieć należy o również o niezałatwieniu problemu szkoły specjalnej i dzieci tam uczęszczających. Los te dzieci już raz przykro doświadczył, więc jesteśmy im winni tej pomocy polegającej na zapewnieniu właściwych warunków do edukacji.