Strona głowna » Gmina Dębica » W Paszczynie już posprzątane

W Paszczynie już posprzątane

Już po raz kolejny mieszkańcy Paszczyny postanowili posprzątać swoją wieś. Przed Domem Strażaka zebrała się spora grupa osób. Akcja została zorganizowana dzięki zaangażowaniu sołtysa wsi Marka Miazgi, Rady Sołeckiej, Adama Świetonia, radnego gminy Dębica.

Do akcji włączyły się również panie z KGW, Klub Sportowy Paszczyniak, OSP, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół pod opieką pań nauczycielek: Janiny Świątek, Małgorzaty Próchnik-Cabaj i Renaty Jezioro oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Paszczyna.

Porządki prowadzone były w kilku punktach Paszczyny równocześnie. Młodzież zajęła się zbieraniem śmieci z rowów i poboczy dróg. Przy budynku szkoły została wyczyszczona kostka brukowa, pomalowano stojaki na rowery i obcięto gałęzie drzew. W Centrum Wiejskim przy placu zabaw została nawieziona i wyrównana ziemia oraz posiana trawa a na skrzyżowaniu dróg powiatowych pomalowano słupki i łańcuchy. Zostały również zebrane odpady z pobocza przy chodniku drogi powiatowej i wykonano przycinkę gałęzi wystających na drogi gminne. Sołtys wraz z synami użyczył ciągnika i innego sprzętu zmechanizowanego, który obsługiwał Bogusław Pyskaty, zaś Grzegorz Hendzel wywiózł zebrane śmieci do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Organizatorzy podkreślają, że poprzez takie akcje pokazują młodszym pokoleniom jak ważne jest dbanie o własne środowisko jak również integrację społeczności lokalnej.