Strona głowna » Dębica » Ventor ambasadorem polskiej gospodarki

Ventor ambasadorem polskiej gospodarki

Janusz Urbanik, prezes firmy Ventor odebrał z rąk Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki nagrodę w konkursie Ambasador Polskiej Gospodarki w kategorii „Marka Europejska”. Uroczystość odbyła się 23 września br. w Ministerstwie Gospodarki. Tytułem Ambasadora wyróżniono tylko 75 uznanych firm w Polsce, prowadzących działalność na miedzynarodowych rynkach.

W uroczystości uczestniczyła również Grażyna Henclewska, wiceminister gospodarki, Grażyna Majcher – Magdziak, prezes zarządu Grupy Doradców Biznesowych BAA Polska i jednocześnie przewodnicząca jury konkursu, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Uroczystość prowadził Wojciech Warski, przewodniczący konwentu BCC.

Podstawowym celem konkursu jest promocja Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego oraz sprzyjanie współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a środowiskami gospodarczymi. Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Jurorzy konkursu doceniają także zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji. Konkurs organizowany jest pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podziękowanie Ambasadorom Polskiej Gospodarki 2015 złożył wicepremier Janusz Piechociński. – To bardzo ważna, niekończąca się akcja, w której przedsiębiorcy są dobrymi ambasadorami, nie tylko swoich firm, swoich małych wspólnot, tych gminnych, tych powiatowych, ale także wspólnot regionalnych Polski i Europy – mówił wicepremier Janusz Piechociński. – Dobra polityka to tylko ta, która służy ludziom, powinniśmy być dobrymi ambasadorami gospodarki, naszej, dobrej, coraz lepszej, coraz bardziej sprawnej, z której możemy być dumni. Dlatego też cieszę się, że tym, których wyłoniliśmy w tym wspólnym działaniu, złożymy tutaj to piękne polskie słowo – dziękuję. Jakże często tego słowa brakuje w stosunku do środowiska, do ludzi, do firm, do tych, którzy odmienili oblicze naszej ziemi, tych, którzy mają odwagę tworzyć miejsca pracy nie tylko dla siebie, do tych, którzy mają odwagę wychodzić poza rynek lokalny. Zdobyli już rynek europejski i dzisiaj biorą czynny udział w kolejnych „go”, tych do Chin, Indii, Pakistanu, Brazylii, Afryki, Arabii, czy Iranu.

Także Marek Goliszewski, prezes BCC gratulował nagrodzonym. – To naprawdę cenne wyróżnienie sygnowane przez nasze państwo – mówił Goliszewski. – Kilka lat temu gościł w BCC Steve Forbes. Później przysłał mi list z załączoną książką. W tym liście były wskazania dla ludzi sukcesu. Chciałbym Państwu odczytać i przypomnieć, jakimi ludźmi jesteście, ponieważ te kryteria autora spełniacie. Dobry biznesmen, dobry człowiek sukcesu, dzisiaj – Ambasador Polskiej Gospodarki: po pierwsze – dokładnie analizuje sytuację; po drugie – jest zawsze zdeterminowany; po trzecie – myśli rozważnie, decyduje szybko; po czwarte – idzie odważnie do przodu; po piąte – spokojnie traktuje wszelkie przeszkody; po szóste – traktuje rzetelność jak świętość; po siódme – jest dumny, że jest biznesmenem; po ósme – przerywa bezużyteczne znajomości; po dziewiąte – nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest; po dziesiąte – uczy się ciągle sensownie inwestować pieniądze; po jedenaste – spłaca kredyty; po dwunaste – unika silnego likieru; po trzynaste – umiejętnie zarządza czasem; po czternaste – nie liczy na szczęście; po piętnaste – jest uprzejmy dla każdego; po szesnaste – nie szarżuje; po siedemnaste – pracuje ciężko.

W konkursie przyznawane są wyróżnienia w czterech kategoriach. Pierwsza z nich „Eksporter” wyróżnia firmy promujące polską gospodarkę przede wszystkim poprzez eksport swoich wyrobów lub usług. Kolejna kategoria „Kreator Rozwiązań XXI Wieku”, to wyróżnienie dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych, nowatorskich produktów lub usług dotychczas w świecie nie oferowanych. „Marka Europejska”, w której nagrodę otrzymał Ventor, to wyróżnienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi. Z kolei „Partner Firm Zagranicznych”, to wyróżnienie dla firm, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi w kraju lub poza granicami Polski.