Strona głowna » Dębica » Urząd na nowo

Urząd na nowo

Chociaż jak zapewnia burmistrz Mariusz Szewczyk nikt nie zostanie zwolniony na razie z Urzędu Miejskiego, to jednak dwóch naczelników i dwóch pełnomocników straciło swoje stanowiska, prawdopodobnie bezpowrotnie. Zarządzeniem z 27 lutego br. w magistracie została zmieniona organizacja urzędu.

Zlikwidowano Wydział Planowania Strategicznego, Wydział Przedsiębiorczości i stanowiska pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i pełnomocnika ds. Komunikacji Społecznej. Powołano Wydział Podatków i Opłat, Wydział Promocji oraz Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości. Określone zostało także podporządkowanie poszczególnych wydziałów i komórek burmistrzowi, zastępcy burmistrza oraz skarbnikowi miasta.

Jak zadeklarował burmistrz Mariusz Szewczyk w związku z przeprowadzaną reorganizacją nie będzie żadnych zwolnień pracowników w likwidowanych z końcem lutego komórkach. Zmianie może natomiast ulec zakres obowiązków pracowników, którzy zostaną przeniesieni do innych wydziałów. Nowy system organizacyjny zacznie działać od 16 marzec.

– Na wszystkie stanowiska szefów utworzonych teraz wydziałów przeprowadzony zostanie konkurs lub istnieje możliwość w trybie ustawy o samorządzie na przeniesienie pracownika z innego urzędu – mówi Jarosław Śliwa. – Wydział zajmujący się przedsiębiorcami będzie miał zupełnie inny charakter. Po pierwsze będzie koordynatorem działań wszystkich jednostek gospodarczych podległych miastu, czyli spółek miejskich. Wydział ma planować rozwój miasta nie tylko w najbliższej przyszłości, ale także wyznaczać kierunek rozwoju na przyszłe lata. W zakresie obowiązków będzie także pomoc spółkom miejskim w pozyskaniu funduszy zewnętrznych. Byłem bardzo zaskoczony, gdy na moje pismo tylko nieliczni szefowie spółek odpowiedzieli, że zamierzają pozyskiwać dodatkowe fundusze na rozwój. Tak nie może być.

Wydział Promocji to jednostka, która już kiedyś działała w Urzędzie Miejskim w Dębicy, jednak kilka lat temu została zlikwidowana przez Mariusza Szewczyka, który pełnił wówczas funkcję burmistrza.

– Na podstawie przeprowadzonych różnych konsultacji i spotkań okazało się, że w  Urzędzie Miejskim musi funkcjonować Wydział Promocji, którego zadaniem będzie m.in. wytwarzanie materiałów, które będą niezbędne przy pozyskiwaniu nowych funduszy europejskich – mówił podczas konferencji prasowej Mariusz Szewczyk. – Nie będziemy produkować makulatury, chcemy pójść w nowocześniejszy sposób promocji, w nowe nośniki czyli internet, materiały na płytach. Zamierzamy zrobić film o mieście przy użyciu drona. Chcemy żeby inwestorzy widzieli to miasto takie, jakim jest. Prowadzimy rozmowy z Firmą Oponiarską, która miała dotychczas osobną promocję. Chcemy połączyć siły i część promocji akcji promocyjnych  prowadzić wspólnie.

Szewczyk dodaje, że ma prawo tak organizować pracę, by działać zgodnie ze swoimi założeniami z kampanii. To samo dotyczy się ludzi. – Chcę pracować z ludźmi patrzącymi w tym samym kierunku jeżeli chodzi o zarządzanie miastem – mówi Mariusz Szewczyk.-  Wręczyliśmy wypowiedzenie pracy Elżbiecie Kęsik, bo mamy inną wizję na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury. Nie są to ostateczne zmiany, jednak nie zamierzam o nich mówić, by nie powodować niepotrzebnych nieporozumień.