Home » Dębica » Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę likwidacji dębickiego getta

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę likwidacji dębickiego getta

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk zachęca mieszkańców do udziału w  uroczystości upamiętniające 75. rocznicę likwidacji getta, które odbędą się 21 lipca od godz. 15.30 w Parku Jordanowskim przy ul. Głowackiego w Dębicy. Przez dębickie getto utworzone przez Niemców w styczniu 1942 roku przeszło blisko 12 tysięcy Żydów z Dębicy, Pilzna, Radomyśla Wielkiego i Sędziszowa Małopolskiego. Większość z nich straciła życie w obozie zagłady w Bełżcu.

Podczas uroczystości które rozpoczną się w Parku Jordanowskim, uczestnicy uczczą także pamięć Leokadii i Aleksandra Mikołajkowów, którzy podczas okupacji ratowali Żydów oraz blisko 500 dębickich Żydów zamordowanych przez Niemców podczas masowej egzekucji w 1942 r. w lesie na Wolicy. O godz. 15:30 mieszkańcy uczczą pamięć Żydów – mieszkańców Dębicy, w miejscu po byłym getcie, czyli w Parku Jordanowskim, przy ul. Głowackiego. O  godz. 15:50 odbędzie się spotkanie ku  pamięci Leokadii i Aleksandra Mikołajkowów, którzy uratowali żydowską rodzinę Reichów. Uroczystość odbędzie się na skwerze im. Rodziny Mikołajkowów. O godz. 16:05 autokaru z uczestnikami uroczystości z Placu Solidarności przejedzie pod pomnik na zbiorowej mogile żydowskiej w lesie Wolica. Tam od 16:15 do 16:45 uczczona będzie pamięć ok. 500 Żydów, mieszkańców Dębicy zamordowanych przez hitlerowców w masowej egzekucji w lipcu 1942 r. Przypomina o tym pomnik na zbiorowej mogile w lesie Wolica na os. Wolica III, O godz. 18:00 odbędzie się koncert kwartetu Bartłomieja Prucnala w Rynku w Dębicy. Organizatorami uroczystości upamiętniających 75.rocznicę likwidacji dębickiego getta jest samorząd Dębicy i Muzeum Regionalne w Dębicy.