Home » Dębica » Uczcili rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Uczcili rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia br. przed krzyżem na Placu Solidarności zebrali się przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Mariusz Szewczyk, sekretarz miasta Wioletta Hadowska, radni miejscy, przedstawiciele Duszpasterstwa Ludzi Pracy, przedstawiciele „Solidarności”, młodzież z ZS nr 4 w Dębicy  oraz mieszkańcy miasta. Pamiętając o tamtych wydarzeniach, zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Krzyżem Solidarności. Ks. Józef Dobosz, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, przywołał swoje wspomnienia z okresu stanu wojennego oraz odmówił modlitwę razem ze zgromadzonymi na Placu Solidarności.