Home » Dębica » Uczcili rocznicę porozumień sierpniowych

Uczcili rocznicę porozumień sierpniowych

Na Placu Solidarności w Dębicy, przed Krzyżem Solidarności 31 sierpnia br. władze miejskie i przedstawiciele związków zawodowych uczcili przypadającą tego dnia 37. rocznicę porozumień sierpniowych,  zawartych przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 r.

Jednym z najistotniejszych uzgodnień porozumień sierpniowych było dopuszczenie do zarejestrowania NSZZ „Solidarność” oraz wniesienie do Sejmu ustawy o ograniczeniu cenzury. Władze zobowiązały się także do ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach 1970 i 1976 roku. Przy Krzyżu Solidarności zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Wydarzenia sprzed 37 lat przypomniał ks. prałat Józef Dobosz.

– To było epokowe wydarzenie, od tego momentu zmieniło się wszystko, Polska, Europa i świat –powiedział duchowny podczas spotkania przy Krzyżu Solidarności. – I w Polsce się to zaczęło. I pamiętajmy, że wszystko się zaczęło od świętego Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, prezydenta Regana i wielu innych wielkich ludzi, którym zawdzięczamy, że w Polsce rozpoczęły się zmiany. Ale pamiętajmy także, że te zmiany wciąż trwają i niektóre postulaty Solidarności wciąż czekają na realizację. Jako katolicy, ludzie wierzący gromadzimy się tu przy tym krzyżu, aby nie zapomnieć, że Bogu jesteśmy wdzięczni za te przemiany i bożej pomocy nieustannie potrzebujemy.

Ks. Józef Dobosz przed rozpoczęciem wspólnej modlitwy podkreślił, że to piękna dębicka tradycja, że przedstawiciele władz, związków zawodowych i mieszkańcy miasta spotykają się przy Krzyżu Solidarności, są solidarni i jako starsze pokolenie chcą przekazywać tą tradycję bycia przy Bogu, przy Ojczyźnie młodszemu pokoleniu.

Po modlitwie wiązanki kwiatów przy krzyżu złożyli samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych  oraz organizacji społecznych działających w Dębicy.

– Cieszę się, że jest nas tak dużo na dzisiejszej uroczystości, że jest z nami senior, Adam Kantor, którego kilka dni temu mianowano na stopień podpułkownika – powiedział podczas spotkania Waldemar Cieśla, przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność”. – Mam miłe wspomnienia z jego pobytu w delegaturze, kiedy opowiadał o ciężkich stalinowskich więzieniach. I dobrze pamiętam emocje związane z usłyszanymi historiami, które do dzisiaj są we mnie. Za to że był pan z nami i wciąż z nami jest bardzo dziękuję. Cieszę się z obecności tutaj  każdego z was.