Home » Dębica » Tomasz Poręba ponownie wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki

Tomasz Poręba ponownie wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki

Komisje w Parlamencie Europejskim wybierają swoje kierownictwo – przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.  Swoje prezydium wybrała 25 stycznia br. m.in. Komisja Transportu i Turystyki, w której przez kolejne 2,5 roku europoseł Tomasz Poręba będzie kontynuował prace na stanowisku wiceprzewodniczącego. W zakresie kompetencji Komisji Transportu są między innymi zasady wydawania pieniędzy na rozwój wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego.

Tomasz Poręba podkreśla, że jednym z fundamentów UE jest zrównoważony rozwój i dlatego Wspólnota powinna zatroszczyć się przede wszystkim o swoje najuboższe regiony. Europoseł PiS przekonuje, że istotnym bodźcem dla rozwoju tych obszarów byłaby poprawa infrastruktury i budowa szlaku Via Carpathia, który stanowiłby swoisty kręgosłup komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej.

– Sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Transportu to przede wszystkim okazja, aby na jej forum zabiegać o sprawy infrastrukturalne ważne dla Polski, w szczególności dla Podkarpacia takie jak właśnie szlak Via Carpathia – mówi Tomasz Poręba.

Jako wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki europoseł Poręba aktywnie uczestniczył w pracach nad IV Pakietem Kolejowym, skutecznie walcząc o zabezpieczenie polskich spółek. – W rezultacie udało się wywalczyć m.in. wyłączenie z przepisów dla LHS i Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, co oznacza, że obie spółki zachowają swoją dotychczasową strukturę organizacyjną – informuje Michał Zając z biura poselskiego Tomasza Poręby. Podkarpacki eurodeputowany przygotował również raport na temat dostępności komunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem m.in. Via Carpathia, Rail Baltica czy szlaku bursztynowego. Dokument kilka miesięcy temu został przyjęty przez Parlament Europejski głosami blisko 600 europosłów.

-Komisja Transportu i Parlament Europejski coraz przychylniej odnoszą się do projektów infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Poręba. – Liczę, że uda się wykorzystać nadchodzące miesiące na podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz inwestycji w tym regionie.