Strona głowna » Dębica » Tikkurila solidnym pracodawcą

Tikkurila solidnym pracodawcą

Firma Tikkurila Polska SA otrzymała prestiżowy tytuł Solidny Pracodawca Roku 2014. Na uroczystej gali, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce, w imieniu firmy nagrodę odebrał Wojciech Komala, dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Innowacji, członek Zarządu. Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych pracodawców w Polsce. W gronie laureatów znalazły się podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, zaangażowaniem w kwestie CSR oraz rozwiniętą kulturą organizacyjną, które przekładają się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Wśród najważniejszych kryteriów, jakimi kierowała się kapituła konkursowa przy wyborze zwycięzców, znalazły się m.in.: przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP, jasna ścieżka kariery, system motywacyjny oraz polityka społecznej odpowiedzialności firmy. Dodatkowo spółka oceniana była na podstawie wywiadów środowiskowych, m.in. w lokalnych instytucjach i organizacjach biznesowych, czy rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami środowisk lokalnych.

– Nagroda Solidny Pracodawca Roku 2014 jest ogromnym wyróżnieniem dla firmy Tikkurila Polska SA – mówił Wojciech Komala odbierając nagrodę. – Stanowi potwierdzenie klarowności i rzetelności działania firmy, a także jej wiarygodności. Pokazuje też drogę, jaką w ciągu ostatnich lat przebyła Tikkurila w zakresie rozwoju HR. Przyjmujemy ten tytuł jako wyróżnienie dla całego zespołu Tikkurila. Każdy sukces przedsiębiorstwa opiera się na zaangażowaniu pracowników. Firma nie będzie sprawnie funkcjonować, jeżeli pracownicy nie będą czuć się jej częścią i nie będą czuć się w firmie dobrze. Dlatego w Tikkurila rozwijamy kulturę dialogu, która owocuje udoskonalaniem procesów i rozwiązań w różnych obszarach.

Program Solidny Pracodawca Roku organizowany jest w partnerstwie z polskimi organizacjami pracodawców, m.in. Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia, Pracodawcy RP czy Fundacją Wiedza bez Granic.

FOT. ARCHIWUM

Uczestnicy Gali_1 Wojciech Komala odbierający nagrodę_1