Home » Jodłowa » Szkołę i salę połączyła przewiązka

Szkołę i salę połączyła przewiązka

Zakończyła się budowa łącznika komunikacyjnego, przewiązki pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej w Jodłowej.

Budowę łącznika zaprojektowano w technologii monolitycznej żelbetowej, konstrukcja w całości wykonana jest z żelbetu. Dach oraz obudowa ścian oparta jest na ramach stalowych w konstrukcji lekkiej, szkieletowej. Dzięki wybudowaniu łącznika z pewnością zmniejszy się ilość zachorowań, jakim do tej pory ulegały dzieci przechodzące po lekcji wychowania fizycznego z sali gimnastycznej do budynku szkoły. Łącznik poprawi również warunki pracy konserwatora i sprzątaczki, ponieważ wszystkie nieczystości nie będą wnoszone na butach bezpośrednio z podwórka na korytarz, gdzie dzieci przebierają obuwie. Kolejną ważną informacją dla mieszkańców gminy wynikającą z budowy łącznika jest jego wpływ na bezpieczeństwo, gdyż dzieci będą mogły poruszać się w obrębie szkoły a nie wychodzić na podwórko i nie wybiegać na jezdnię, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia. Łącznik jest nowoczesną konstrukcją, wybiegającą w przyszłość. Jednakże pełny efekt końcowy zostanie osiągnięty w roku przyszłym, kiedy to zarówno budynek szkoły podstawowej jak i sala gimnastyczna zostaną poddane termomodernizacji i zostaną wykonane w takiej samej kolorystyce, jaką w chwili obecnej wykonany jest  łącznik. – Z całą pewnością wpłynie to na poprawę wizerunku naszej gminy – informuje Robert Mucha, wójt gminy Jodłowa.

Koszt budowy łącznika to kwota 251 268 zł brutto.