Strona głowna » Dębica » Szansa na stypendium

Szansa na stypendium

Siedem stypendiów pomostowych, każde w wysokości 5 000 złotych chce rozdysponować Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu wspólnie z Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz indywidualnymi darczyńcami. Wnioski należy składać do 17. sierpnia br. Pieniądze będą wypłacane stypendystom po 500 zł przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na pierwszy rok studiów może każdy tegoroczny maturzysta, który: ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku oraz zdał maturę w minionym roku szkolnym, uzyskując odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu, został przyjęty w roku akademickim 2015/2016 na pierwszy rok dziennych studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Kandydat musi mieszkać na wsi lub w mieście liczących do 20 tysięcy mieszkańców, pochodzić z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1 225 zł netto lub 1 400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatkowo stypendysta powinien spełnić jeden z warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, być wychowankiem rodziny zastępczej/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) albo posiadać rekomendację Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Rekrutacja stypendialna przebiega za pośrednictwem internetu. Aplikacja służąca do składania wniosków będzie aktywna do 17 sierpnia 2015 roku do godziny 16. Szczegóły dotyczące programu, kryteriów i aplikowania znajdują się pod adresem: www.stypendia-pomostowe.pl na podstronie „Stypendia i staże krajowe/Stypendia na I rok”. Wszelkie informacje można otrzymać pod numerami telefonów: 14 681-90-30 (Stowarzyszenia DKB) lub 42 632-59-91 (Fundacja EP).

Programem stypendiów pomostowych zarządza Fundacja EP. Autorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami edycji 2015/2016 są natomiast: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, a w powiecie dębickim – Stowarzyszenie DKB.